Pripravujeme sa na škôlku (hyper)aktívne

Napísala: Michaela Ray ( autorka knihy Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia)


Martinko bol odmalička veľmi živé dieťa. Typický chlapčisko, plný energie. Keď mal tri roky, išiel prvýkrát do škôlky. Tešil sa na nových kamarátov, hoci mu bolo smutno, že bude cez deň bez maminky.

Nástup zvládol a zdalo sa, že všetko ide podľa plánu až do momentu keď sa jeho stav veľmi zhoršil.

Bol veľmi podráždený, často chorý a začal sa báť rôznych vecí. Zo škôlky mal panický strach. Rodičom sa to nepozdávalo a šípili, že niečo nie je v poriadku. Snažili sa zistiť, čo sa deje, ale bolo veľmi ťažké dostať zo syna nejaké informácie. Dokola len opakoval, že on tam nechce ísť. Ubiehali mesiace a keďže sa jeho stav nezlepšoval, vyhľadali pomoc detskej psychologičky.

Jej sa podarilo odhaliť, že majiteľka škôlky zatvárala Martinka za trest do izolácie. Nezvládala totiž situácie, keď bol po obede unavený a podráždený. Kričala na neho a prikazovala mu, aby okamžite spravil to a to. Tento prístup nielenže nezabral, ale Martinko upadol do amoku a hodil sa o zem. Keď sa ho učiteľka pokúšala nasilu postaviť, bránil sa kopaním. A vtedy jej už rupli nervy a odvliekla ho na samotku. Toto sa opakovalo veľakrát. V snahe podmaniť si náročné dieťa, začala predstierať, že telefonuje s jeho mamou. Zistila, že zaberá keď predstiera, že mu jeho mama odkazuje to a to a zakazuje to a to a bude sa na neho veľmi hnevať, ak to nedodrží.

Kým sa rodičia dopracovali k tomuto zdrvujúcemu poznaniu, Martinkovi sa už blížili štvrté narodeniny. Za tento čas nadobudol silné presvedčenie, že je veľmi zlý chlapec. Nezaslúži si nič iné, len hrubé správanie a tresty. Jeho vnútorný smútok, strach a hnev sa navonok prejavoval ako podráždenosť, agresia, či neschopnosť sústrediť sa. Fiktívne odkazy a vyhrážky narušili jeho pocit bezpečia a preto sa bál doma povedať, čo sa v škôlke deje. Myslel si totiž, že sa bude naňho mama hnevať. Vytvorila sa prasklina v dôvere k vlastným rodičom, napriek ich najlepšej snahe.

Po tomto škandalóznom odhalení zmenili škôlku a začali chodiť so synom na psychologickú terapiu, aby sa mu zahojila nabúraná sebahodnota.

AKO UĽAHČIŤ DIEŤAŤU NÁSTUP DO ŠKÔLKY A PREDCHÁDZAŤ TAKÝMTO SITUÁCIÁM?

  • Malé deti ešte nemajú vyvinutý koncept tzv "stálej konštanty", preto pri každom odlúčení prežívajú smútok, akoby prišli o danú osobu (rodiča). Dospelí už majú túto schopnosť vytvorenú a preto dokážu prežívať blízkosť osoby, ktorá nie je práve s nimi. Niekedy dokážeme túto blízkosť prežívať aj voči osobám, ktoré už nie sú na tomto svete. Napríklad, keď si spomeniem na moju babku, zahreje ma prijemný pocit, akoby bola neďaleko a tešila sa so mnou z mojej malej dcérky.

Pozn: Koncept stálej konštanty sa používa v NLP aj pri spracovaní smútku zo straty blízkej osoby. (NLP - neuro-lingustické programovanie.)

  • Dieťaťu môžeme pomôcť budovať si túto schopnosť napríklad tým, že si so sebou do škôlky môže zobrať fotku maminky, napr. v nejakom medailóniku. Keď je mu ťažko, môže si maminku v medailóniku pritisnúť k sebe. Ďalšia možnosť je trénovať si bublinku bezpečia, tj. mentálne cvičenie, kde si deti vytvárajú bezpečný priestor, v ktorom môžu mať všetko a všetkých ktorých si tam prajú. Podrobne sa bublinke bezpečia venuje štvrtá kapitola v knihe Som skvelé dieťa.
  • Ubezpečiť dieťa, že ho rodičia ľúbia aj keď spraví nejakú chybu. Vybudovať si dôveru, že sa môže na rodičov s čímkoľvek obrátiť. Môže sa priznať a nemusí sa báť, že bude za to potrestané. Takéto vedomie pomôže dieťaťu cítiť sa bezpečne a informovať rodičov, ak sa v škôlke deje niečo zlé. Rodičia tak môžu zavčasu zasiahnuť a riešiť situáciu. Deťom pomôžu osvojiť si tieto princípy aj zajkove príbehy v knihe Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia.
  • Ak má dieťa veľmi živú náturu, alebo existujú iné okolnosti, ktoré môžu sťažiť učiteľke jej rolu, bolo by fajn sa o tom otvorene porozprávať s vedením škôlky. Skúste sami navrhnúť, čo zaberá na vaše dieťa v ťažkých momentoch, aby sa preťažené učiteľky v kritickom momente nemuseli uchyľovať k nevhodným riešeniam. Aj učiteľky sú len ľudia a majú obmedzenú energiu, s ktorou musia zvládnuť celú triedu. Verím, že nikto nechce naschvál ublížiť dieťaťu, ale niekedy k tomu bohužiaľ dochádza, či už z nevedomosti, alebo nedostatku vnútorných zdrojov. Téme ako zvládnuť hyperaktívne dieťa sa venuje knižka Z malého smrada dieťa.

Knižné duo Pokojná matka a dieťa 


O autorkách

Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia

Michaela Ray je koučka NLP (neuro-lingvistického programovania), autorka knihy a online programu pre ženy o vzťahoch.

V rokoch 2014 - 2015 sa vyškolila na NLP Univerzite v Kalifornii s certifikáciou "NLP Master Practitioner" priamo u spoluzakladateľa tejto metódy Roberta Diltsa.

V rámci svojej praxe identifikovala sedem základných oblastí, kde sa môžu v detstve vytvoriť mentálne prekážky. Tie v dospelosti spôsobujú nenaplnené očakávania vo vzťahoch či kariére. To znamená, že pre uspokojivý život je dôležité, aby v týchto oblastiach už od začiatku vznikli pozitívne mentálne presvedčenia, teda piliere sebavedomia. 

Jej prvá kniha sa stala detským bestsellerom krátko po vydaní, bola preložená do 3 ďalších jazykov a vyšla aj verzia pre adoptované deti.

Voľným pokračovaním je kniha o riešeniach detských strachov, ktorá tiež pomôže rodičom s prípravou do škôlky.

Z "malého smrada" dieťa

Hajnalka Virágh sa narodila v roku 1971 v Budapešti. Vyštudovala Vysokoškolskú fakultu zdravotníctva Univerzity ďalšieho lekárskeho vzdelávania, diplom získala v roku 1992 v odbore zdravotná sestra. Je vydatá, má dve deti. O možnosti rozvoja detí s poruchou pozornosti sa začala

zaujímať kvôli vlastnej dcére, ktorá má tiež tento problém. Na tejto ceste spoznala jednu z najefektívnejších terapeutických možností, neurofeedback tréning.

Ako profesionálna a skúsená trénerka neurofeedbacku tvrdí, že s vhodnou rozvojovou terapiou dokáže každé dieťa s ADHD alebo ADD žiť šťastnejší, vyrovnanejší a úspešnejší život. V tejto jedinečnej knihe zhrnula 18 rokov rodičovských skúseností, esenciu čítaných a vyskúšaných tipov a poznatky z neurofeedback tréningov.

Jej cieľom je pomôcť deťom, rodičom, rodinám s podobným osudom.


Rodičia a škôlka, škola by mali byť partnerom vo výchove dieťaťa, aby sa vytvorili podmienky pre jeho rozvoj a rasť. Dieťa by sa malo cítiť v bezpečí doma aj v školskom zariadení. Za týmto účelom sme spojili dve úžasné knižky, aby poskytli pomoc a podporu rodičom aj učiteľom, vychovávateľom. Na základe spätnej väzby sa to deje úspešne. Tvorme spoločne lepší svet, náš prístup a postoj vytvárajú viac žiteľnú realitu pre všetkých.

                                                  S úctou 

                                                  Katarína Brňáková, majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy s.r.o.

© 2020 TOP1 knihy s.r.o. Všetky práva vyhradené!
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!