AKO UĽAHČIŤ DEŤOM NÁSTUP DO ŠKÔLKY 

A ODOVZDAŤ IM NÁSTROJE RIEŠENÍ A BUDOVANIA ZDRAVÝCH VZŤAHOV?


  • Malé deti ešte nemajú vyvinutý koncept tzv "stálej konštanty", preto pri každom odlúčení prežívajú smútok, akoby prišli o danú osobu (rodiča). Dospelí už majú túto schopnosť vytvorenú a preto dokážu prežívať blízkosť osoby, ktorá nie je práve s nimi. Niekedy dokážeme túto blízkosť prežívať aj voči osobám, ktoré už nie sú na tomto svete. Napríklad, keď si spomeniem na moju babku, zahreje ma prijemný pocit, akoby bola neďaleko a tešila sa so mnou z mojej malej dcérky.


  • Dieťaťu môžeme pomôcť budovať si túto schopnosť napríklad tým, že si so sebou do škôlky môže zobrať fotku maminky, napr. v nejakom medailóniku. Keď je mu ťažko, môže si maminku v medailóniku pritisnúť k sebe. Ďalšia možnosť je trénovať si bublinku bezpečia, tj. mentálne cvičenie, kde si deti vytvárajú bezpečný priestor, v ktorom môžu mať všetko a všetkých ktorých si tam prajú. Podrobne sa bublinke bezpečia a ďalším technikám na riešenie strachu venuje kniha  Olívia v bublinke odvahy - 19 spôsobov riešenia strachu  

  • Ubezpečiť dieťa, že ho rodičia ľúbia aj keď spraví nejakú chybu. Vybudovať si dôveru, že sa môže na rodičov s čímkoľvek obrátiť. Môže sa priznať a nemusí sa báť, že bude za to potrestané. Takéto vedomie pomôže dieťaťu cítiť sa bezpečne a informovať rodičov, ak sa v škôlke deje niečo zlé. Rodičia tak môžu zavčasu zasiahnuť a riešiť situáciu. Deťom pomôžu osvojiť si tieto princípy aj zajkove príbehy v knihe
  • Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia.
  • Ak má dieťa veľmi živú náturu, alebo existujú iné okolnosti, ktoré môžu sťažiť učiteľke jej rolu, bolo by fajn sa o tom otvorene porozprávať s vedením škôlky. Skúste sami navrhnúť, čo zaberá na vaše dieťa v ťažkých momentoch, aby sa preťažené učiteľky v kritickom momente nemuseli uchyľovať k nevhodným riešeniam. Aj učiteľky sú len ľudia a majú obmedzenú energiu, s ktorou musia zvládnuť celú triedu. Verím, že nikto nechce naschvál ublížiť dieťaťu, ale niekedy k tomu bohužiaľ dochádza, či už z nevedomosti, alebo nedostatku vnútorných zdrojov. Téme ako zvládnuť hyperaktívne dieťa sa venuje knižka Z malého smrada dieťa.

Napísala: Michaela Ray ( autorka knihy Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia)Rodičia a škôlka, škola by mali byť partnerom vo výchove dieťaťa, aby sa vytvorili podmienky pre jeho rozvoj a rasť. Dieťa by sa malo cítiť v bezpečí doma aj v školskom zariadení. Za týmto účelom sme spojili tri úžasné knižky, aby poskytli pomoc a podporu rodičom aj učiteľom, vychovávateľom. Na základe spätnej väzby sa to deje úspešne. Tvorme spoločne lepší svet, náš prístup a postoj vytvárajú viac žiteľnú realitu pre všetkých.

                                                  S úctou 

                                                  Katarína Brňáková, majiteľka vydavateľstva TOP1 knihy s.r.o.


Knižné balíky za výhodnú cenu

Vyrovnaný rodič a dieťa

Namiesto 46,80 Eur

45,90 Eur+poštovné zdarma

Vyrovnaná a pokojná rodina

Namiesto 67,80 Eur

64,90 Eur+poštovné zdarma

Pokojný rodič a dieťa

Namiesto 42,80 Eur

34,90 Eur + poštovné


O autorkách

Som skvelé dieťa - 7 pilierov detského sebavedomia

Michaela Ray je koučka NLP (neuro-lingvistického programovania), terapeutka a autorka.

V rokoch 2014 - 2015 sa vyškolila na NLP Univerzite v Kalifornii s certifikáciou "NLP Master Practitioner" priamo u spoluzakladateľa tejto metódy Roberta Diltsa.

V rámci svojej praxe identifikovala sedem základných oblastí, kde sa môžu v detstve vytvoriť mentálne prekážky. Tie v dospelosti spôsobujú nenaplnené očakávania vo vzťahoch či kariére. To znamená, že pre uspokojivý život je dôležité, aby v týchto oblastiach už od začiatku vznikli pozitívne mentálne presvedčenia, teda piliere sebavedomia. 

Jej prvá kniha sa stala detským bestsellerom krátko po vydaní, bola preložená do 3 ďalších jazykov a vyšla aj verzia pre adoptované deti.

Voľným pokračovaním je kniha o riešeniach detských strachov, ktorá tiež pomôže rodičom s prípravou do škôlky.

Z "malého smrada" dieťa

Hajnalka Virágh sa narodila v roku 1971 v Budapešti. Vyštudovala Vysokoškolskú fakultu zdravotníctva Univerzity ďalšieho lekárskeho vzdelávania, diplom získala v roku 1992 v odbore zdravotná sestra. Je vydatá, má dve deti. O možnosti rozvoja detí s poruchou pozornosti sa začala

zaujímať kvôli vlastnej dcére, ktorá má tiež tento problém. Na tejto ceste spoznala jednu z najefektívnejších terapeutických možností, neurofeedback tréning.

Ako profesionálna a skúsená trénerka neurofeedbacku tvrdí, že s vhodnou rozvojovou terapiou dokáže každé dieťa s ADHD alebo ADD žiť šťastnejší, vyrovnanejší a úspešnejší život. V tejto jedinečnej knihe zhrnula 18 rokov rodičovských skúseností, esenciu čítaných a vyskúšaných tipov a poznatky z neurofeedback tréningov.

Jej cieľom je pomôcť deťom, rodičom, rodinám s podobným osudom.

Knižné balíky za výhodnú cenu

Vyrovnaný rodič a dieťa

Namiesto 46,80 Eur

45,90 Eur+poštovné zdarma

Vyrovnaná a pokojná rodina

Namiesto 67,80 Eur

64,90 Eur+poštovné zdarma

Pokojný rodič a dieťa

Namiesto 42,80 Eur

34,90 Eur + poštovné