Pôvodný príbeh knihy

25.02.2020
Hajnalka Virágh
Hajnalka Virágh

  Názov knihy Vás určite prekvapil alebo priam rozhorčil. Pri

večeri som raz položila rodine otázku: "Ako mám nazvať svoju

knihu?" Tip mojej dcéry, ktorej sa táto téma osobne týka, prišiel

ako blesk z jasného neba: "Z MALÉHO SMRADA DIEŤA". Ostala

som veľmi udivená, keďže takáto hrubá formulácia mi vôbec nie

je blízka.

V živote každého rodiča príde chvíľa, keď sa v ňom sformuluje

niečo podobné, možno len s iným prívlastkom. Spýtala som sa

dcéry, prečo jej napadol práve tento názov? Jej odpoveď znela: keď

si porovná vlastné správanie pred začatím terapie a teraz, tento

výraz jej napadá ako prvý.

Medzi nami žije množstvo ľudí s nerozpoznanou poruchou

pozornosti, ktorí zostávajú nepochopení, kritizovaní a preto

vylúčení zo spoločnosti. Ich životy sa kvôli tomu často dostanú do

slepých uličiek, hoci sú to mimoriadne hodnotní ľudia. Potrebujú

vhodné metódy pre svoj rozvoj, trpezlivosť a pochopenie. Túto

bolestnú cestu sme prešli aj my s dcérou, ale našťastie sme sa

včas spamätali a prežili sme ju. Videla som úskalia, no našla som

riešenia. Tieto by som teraz chcela predstaviť čitateľom.


Zoznam použitej literatúry

• Gábor Máté: A test lázadása (Vzbura tela)
• Gábor Máté: A sóvárgás démona (Démon dychtivosti)
• Gábor Máté: A család ereje (Sila rodiny)
• Eric Berne: Emberi Játszmák / Ako sa ľudia hrajú (Psychológia ľudských vzťahov)
• Eric Berne: What do you say after you say hello?
• Ann Gadd: What Went Wrong With Mr Right?
• Annamária Tari: Z generáció (Z generácia)
• Ildikó Halász: Te(l)jes élet tejnélkül (Plnohodnotný život bez mileka)
• Zoltán Papp: 12 tanösvény (12 náučných chodníkov)
• Olga Leitner: Púder nélkül (Bez púdru)
• Joan Borysenko: Inner Peace For Busy People
• Dr. Claire Weekes: Self Help For Your Nerves
• Mihály Csíkszentmihályi: Kamasznak lenni (Byť pubertiakom)
• Mihály Csíkszentmihályi: Az áramlat Flow / Flow - Psychológia optimálneho prežívania
• Edward M. Hallowell- John J. Ratey: Delivered from Distraction: Getting the Most out of Life with Attention Deficit Disorder
• Dorothy Einon´s: Learning Early
• Dr. Meinrad Lindschinger: Anti-Stress Ernährung
• Zoltán Nyíri - Krisztián Hacki: Személyiségkalauz üzleti szemmel (Sprievodca osobnosti s očami obchodníka)
• Rosa Argentina Rivas Lacayo: Saber pensar (Dinámica mentái y calidad de vida, El Método Silva para un Nuevo Siglo)
• David N. Daniels, Virginia A. Price: The essential enneagram: The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide
• Tamás Vekerdy: Iskolák?!?! Gyerekek, szülők és tanárok (Školy?!?! Deti, rodičia a učitelia)
• Tamás Vekerdy: Gyerekek,óvodák,iskolák (Deti, škôlky, školy)
• Tamás Vekerdy: Belső szabadság Elég jó szülő-Elég jó gyerek (Vnútorná sloboda, Dosť dobrý rodič - dosť dobré dieťa)
• Tamás Vekerdy: Kamaszkor körül (Okolo puberty)
• Tamás Vekerdy: Honnan? Hová? (Odkiaľ? Kam?)
• Frances E. Jensen, MD: The Teenage Brain
• Stephen Larsen PhD. The Neurofeedback solution
• N. Doidge: The Brain That Changes Itself, Stories of Personal Triumphfrom the Frontiers of Brain Science
• Harvey Ratener és Denise Yusuf: Brief Coaching with Children and Young People
• Anna Brones: Lagom
• Daniel G. Amen MD: Healig ADD
• Dr. David Perlmutter: Brain Maker
• Dr. David Perlmutter: Grain Brain
• Gabriel Tan, Fredric Shaffer, Randall Lyle and Irene Ted: Biofeedback & Neurofeedback 3rd Edition • Gary Chapman: The Five Love Languages of Teenagers
• Gary Chapman: Päť jazykov lásky pre deti / The 5 Love Languages of Children
• Gary Chapman: Päť jazykov lásky / The 5 Love Languages
• Gary Chapman: Love is a Verb